ponudba

Referenčni partnerji

 • Nova KBM
 • Moja naložba
 • KBM Leasing
 • KBM Invest
 • KBM Fineko
 • DZS , založništvo in trgovina
 • Šola za ravnatelje
 • Pfizer
 • Krekova družba
 • Tehniška založba Slovenije
 • Zavod Litera
 • Založba Obzorja
 • Interdom
 • Ecolab
 • Grawe
 • Vinag
 • Izobraževalni center Piramida
 • VDC Polž
 • Prva Gimnazija Maribor
 • Univerza v Mariboru 
  (Pravna, Filozofska, Pedagoška in Kmetijska fakulteta)
 • Društvo Mohorjeva družba
 • ProSigma
 • Syngenta
 • Lentherm invest
 • WV term
 • Terme Maribor
 • Založba Pivec
 • Surovina
 • Dodoma
 • Mariborska Livarna